Perfekta förutsättningar för ett modernt jordbruk

Nya Zeeland är världens största exportör av hjortkött. De flesta av de vidsträckta hjortfarmsarealerna ligger i Nya Zeelands södra bergsregion, i Canterbury, Otago och Southland. Både den bergiga Sydön och den kuperade Nordön erbjuder ideala förutsättningar för hjortarna.

De nyzeeländska hjortuppfödarna vill att uppfödningen ska gå så naturligt till som möjligt. Därför går viltet ute i det fria året om, betar på de gröna vidderna, livnär sig på gräs och örter, dricker vattnet och andas den klara luften i den nyzeeländska naturen. Kraftfoder är tabu för nyzeeländska hjortfarmare.

Nya Zeeland är ett av de länder i världen som har de högsta kvalitetsstandarderna i fråga om livsmedelsbearbetning. Även den nyzeeländska hjortköttsindustrin arbetar efter strikta inhemska hygienföreskrifter och, trots att landet ligger på andra sidan jordklotet, också efter strikta EU-normer. Alla uppfödare och bearbetande företag inom hjortindustrin är licensierade och varje steg i produktionsprocessen, från uppfödning till export, är föremål för sträng kontroll. Köttet är garanterat fritt från tillsats- och konserveringsmedel. Dessutom har Nya Zeeland hittills varit helt förskonat från kreaturssjukdomar som BSE (galna kosjukan) eller mul- och klövsjuka.