Hjortkött från Nya Zeeland – en naturlig premiumprodukt

Från att ursprungligen ha importerats för att fungera som jaktbart vilt för brittiska invandrare utvecklades kronhjorten på 1970-talet till en efterfrågad exportvara för Europa, Asien och USA. Ideala förhållanden och inga naturliga fiender gjorde att hjortstammarna växte så fort att djuren blev till en regelrätt plåga. På grund av de stora skador som kronhjorten orsakade inom lantbruket släpptes jakten på dem först fri, för att därefter övergå till att bedrivas systematiskt med framgångsrik export av köttet som följd. Så föddes idén att långsiktigt bedriva uppfödning av hjortar för den utländska marknaden. I dagens Nya Zeeland går det nästan en miljon hjortar på drygt fyra miljoner invånare. De stora hjortfarmarna på öarna i den södra delen av Stilla havet har nu i över 40 år domesticerat och fött upp dovhjort, kronhjort och vapitihjort. Kronhjorten står för den största exportandelen.

Djuren jagas inte och handjuren lämnas i fred under den testosteronstinna brunsten. Detta tillsammans med det faktum att djuren slaktas vid en ålder av 12–18 månader, när de nått sin idealvikt och bindväven ännu är ung och elastisk, garanterar en mild smak och konstant hög köttkvalitet. Nyzeeländskt hjortkött vakuumförpackas och nedkyls direkt efter bearbetningen. Det naturligt möra köttet behöver inte någon lång mognadsprocess, så direkt efter bearbetning är det klart för leverans till importländerna via den koldioxidsnåla sjövägen.