Innehållsansvarig enligt § 10 Abs. 3 MDStV:

Deer Industry New Zealand
PO Box 10702
Wellington 6143
New Zealand
www.deernz.org

Representant i Tyskland:

Neuseeland Hirsch
c/o Gourmet Connection GmbH
Münchener Straße 45
60329 Frankfurt

Kontakt:

Susanne Drexler
Telefon: +49 69 25 78 12 8-0
www.gourmet-connection.de

Realisering och programmering:

www.tellit.de

Haftungsausschluss

Rättslig information:
Alla på den här webbplatsen publicerade bidrag, illustrationer, videor och fotografier är upphovsrättsligt skyddade. All återgivning av materialet kräver upphovsrättsinnehavarens skriftliga tillstånd. Detta gäller särskilt kopiering, bearbetning, översättning, inläsning, bearbetning respektive återgivande av innehållet i databanker eller andra digitala medier eller system. 

Användning av Facebooks insticksprogam:

Vi använder oss av så kallade sociala insticksprogram (”plug-ins”) från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Insticksprogrammen kännetecknas av en facebook-logotyp eller tillägget ”Facebook Social Plugin”.


När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram skapas en direkt förbindelse mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook överför innehållet i insticksprogrammet direkt till din webbläsare — där det sedan integreras direkt med webbplatsen.


Detta leder till att Facebook får information om att du har öppnat den aktuella sidan på vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook lägga till besöket på ditt Facebook-konto.  När du använder något at Facebooks insticksprogram, till exempel klickar på ”Gilla”-knappen eller kommenterar något, skickas den informationen från din webbläsare direkt till Facebook och lagras där.


Facebooks dataskyddspolicy innehåller mer information om datainsamlingens syfte och omfattning samt om hur dessa uppgifter används och behandlas i övrigt. Här kan du även läsa mer om dina rättigheter och inställningsmöjligheter i samband med detta och om skydd av dina personuppgifter. Facebooks policy för dataanvändning.


Om du inte vill att Facebook ska registrera personrelaterade uppgifter om dig när du besöker vår webbplats, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. 

Externa länkar:
Innehållet på de webbplatser som www.nyzeelaendskhjort.com länkar vidare till (externa länkar), kontrolleras inte av oss. För innehållet på de externa webbplatserna svarar respektive ansvarig utgivare. Vi ansvarar inte för riktigheten, fullständigheten och aktualiteten av den information som tillhandahålls på webbplatserna som nås via de externa länkarna.