Här går allt så naturligt till som möjligt. Vi företräder moderna djurhållningsprinciper, som möjliggör maximal frihet för djuren, erbjuder dem den bästa näringen och tillförsäkrar dem största möjliga trygghet och skötsel.

– Innes Moffat, Deer Industry New Zealand

Premium by Nature

Till synes oändligt gröna gräslandskap, imponerande bergskedjor, alpina glaciärer och tropiska skogar. Nya Zeelands geografiska motsatser lockar årligen mer än två miljoner turister. Öarna i Stilla havet är emellertid inte bara kända för sin flora och fauna, utan också för ett modernt lantbruk med vida ängsarealer för djuraveln.

Det milda klimatet, subtropiskt på Nordön och tempererat på Sydön, utgör ideala förutsättningar för hjortavel. Den går inte att jämföra med vad man i Europa menar med djuravel. Djuren går ute året om på de gröna vidderna på de båda öarna istället för att leva hopträngda i stora stallar. De får inte något kraftfoder utan livnär sig på det naturliga betet på hedarna och ängarna. 

Skulle vintern för en gångs skull vara sträng stödutfodras djuren med enbart naturligt hö och om ett djur skadar sig eller blir sjukt får det veterinärvård. Nyzeeländska hjortfarmare kan ge exakta upplysningar om varje djur och tillhandahåller därmed fullständigt verifierbar och transparent information.

För att bevara den orörda naturen tog den nyzeeländska hjortindustrin initiativet till ett aktivt miljöprogram. Härigenom stöder de ett gediget nätverk av uppfödare, bearbetnings- och marknadsföringsföretag, som gemensamt utvecklar program med syfte att styra och samordna lantbrukets verksamhet i en miljöanpassad riktning.